Reparació

Avaluem i diagnostiquem l’avaria i millores en rendiment oferint la solució tècnica adequada, així com:

  • Fuita /  Càrrega refrigerant
  • Aïllaments tèrmics
  • Correcte distribució d’aire
  • Canvi components; plaques electròniques, compressor, etc…