Legalització

Disposem de totes les acreditacions per la manipulació de refrigerants, així com la inscripció en el Registre Territorial del Impost sobre els Gasos Fluorats ( CAF ).

Gestionem tots els residus que es generen en les instal·lacions, amb càrrega i transport fins als punts de reciclatge o destrucció fent la declaració anual com a productor a l’Agència de residus de Catalunya departament de territori i sostenibilitat.

Els refrigerants son recuperats, emmagatzemats i transportats a empresa homologada que s’encarrega de fer els tràmits per tal de reciclar o destruir cuidant el Medi Ambient i fent-nos l’entrega de certificacions.